Labour

Since 1987, the Central Bureau of Statistics (CBS) has been conducting Labour Force Survey (LFS) in Curaçao annually to provide reliable statistical information on the supply side of the labour market. 

The Labour Force Survey aims to measure the latest developments of the labour market in Curaçao. It mainly concerns the developments in the unemployment rate , the youth unemployment rate, the size of the working population  and the size of the unemployed population.

For older data regarding the theme Population please visit our online digital library by clicking here CBS - Labour Force Survey

Key figures

Labour

2020

2022

Employed population57,05066.722
Unemployed population13,44210.035
Labour force70,49476.757
Economically not active population54,56247.479
Participation rate (%)46.751.5
Labour force participation rate (%)56.461.6
Unemployment rate%19.113.1
Youth unemployment rate %42.229.8
Employment/total population (%)37.844.8
Employment/population 15+ (%)45.653.6

Classification

International Standard Classification of Occupations (ISCO)

CBS uses the International Standard Classification of Occupations (ISCO) in labour market statistics in order to classify profession to level. The International Standard Classification of Occupations (ISCO) is one of the main international classifications for which ILO is responsible. ISCO is a tool for organising jobs into a clearly defined set of groups according to the tasks and duties undertaken in the job. Its main aim are to provide: a basis for the international reporting, comparison and exchange of statistical and administrative data about occupations. Follow this link to the website of International Labour Organisation to download the International Standard Classification of Occupations (ISCO)

Definitions

Werkenden bevolking
Employed population

Alle personen van 15 jaar en ouder die: 
-  tijdens de onderzoeksperiode een baan of een eigen bedrijf hadden;
-  of in de week voorafgaand aan de onderzoeksperiode, voor 4 uur of meer, werkzaamheden hadden verricht tegen betaling in geld of in natural

Werkzoekende bevolking
 

Alle personen van 15 jaar en ouder die:
-tijdens de onderzoeksperiode geen eigen baan of bedrijf hadden noch in de week voorafgaand aan de onderzoeksperiode, voor 4 uur of meer, werkzaamheden hadden verricht tegen betaling in geld of in natura;
- en actief op zoek zijn geweest naar werk in de maand voorafgaand aan de onderzoeksperiode; en beschikbaar waren om binnen twee weken werk te kunnen aanvaarden of een bedrijf te kunnen starten.

Werkenden

Alle personen van 15 jaar en ouder die:
tijdens de onderzoeksperiode een baan of een eigen bedrijf hadden; of in de week voorafgaand aan de onderzoeksperiode, voor 4 uur of meer, werkzaamheden hadden verricht tegen betaling in geld of in natura.

Economisch niet actief

    Alle personen van 15 jaar en ouder die:

  • tijdens de onderzoeksperiode geen eigen baan of bedrijf hadden noch in de week voorafgaand aan de onderzoeksperiode, voor 4 uur of meer, werkzaamheden hadden verricht tegen betaling in geld of in natura; en in de maand voorafgaand aan de onderzoeksperiode niet actief op zoek zijn geweest naar werk en/of beschikbaar waren om binnen twee weken werk te aanvaarden of een bedrijf te starten
  •  

Beroepsbevolking

Alle personen die zich op de arbeidsmarkt aanbieden. Dit is de som van het aantal werkenden en het aantal werkzoekenden.

Participatiegraad

Het aantal personen in de beroepsbevolking (werkend en werkzoekend) als percentage van de potentiele beroepsbevolking (alle personen in de beroepsleeftijd; 15 jaar en ouder). Dit wordt ook wel de bruto arbeidsparticipatie genoemd. De netto participatiegraad is het aandeel van de werkende bevolking in de potentiele beroepsbevolking. 

Werkloosheidspercentage

Het aantal werklozen als percentage van de beroepsbevolking.

Jeugdwerkloosheid

Het werkloosheidspercentage in de leeftijdscategorie van 15–24 jaar.

Added worker effect

De toename in arbeidsaanbod (transitie van economisch-niet actief naar beroepsbevolking) als gevolg van baanverlies van anderen, meestal de partner of een ander lid van het huishouden.De toename in arbeidsaanbod (transitie van economisch-niet actief naar beroepsbevolking) als gevolg van baanverlies van anderen, meestal de partner of een ander lid van het huishouden.

Discouraged worker effect

Het verschijnsel waarbij personen die eigenlijk aan de arbeidsmarkt zouden willen participeren dit niet doen omdat zij verwachten geen werk te vinden.

Verborgen werkloosheid

Werkloosheid die niet meegeteld wordt in de statistieken (o.a. omdat de betreffende situatie niet aan de gehanteerde definitie voldoet).