In de periode oktober 2022-februari 2023 is een Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) uitgevoerd. In dit artikel wordt de ontwikkeling van de werkloosheid op Curacao in de periode 2014-2022 geanalyseerd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In the period October 2022-February 2023, a Labour Force Survey (LFS) was carried out. This article analyses the development of unemployment in Curaçao in the period 2014-2022.

Globale beschouwing van de ontwikkeling van de werkloosheid in de periode 2014-2022