Deze dashboard presenteert de resultaten van de Conjunctuurenquête voor de jaren 2019 tot en met 2021. Meer informatie over het onderzoek Conjunctuurenquête kunt u lezen onder het kopje Methodology.