Under the Education section, you will find data on primary, secondary, and tertiary education in Curaçao, including information on graduates from the University of Curaçao.

Classifications

International Standard Classification of Education (ISCED)


Op Curaçao is sinds 1 januari 2020 overeenstemming bereikt over de indelingen van huidige onderwijsniveaus met de daarbij behorende internationale codes (ISCED 2011) International Standard Classification of Education , dit is in nauw overleg met het Ministerie van Onderwijs Wetenschap Cultuur en Sport (OWCS) vastgelegd.

Deze overeenstemming maakt het mogelijk om op het eiland cijfers te vergelijken, maar zeker ook om vergelijkingen met de (ei)landen om ons heen en binnen het Koninkrijk der Nederlanden mogelijk te maken. 
Binnen het CBS werd tot en met 2019 gewerkt met het ISCED 1997 systeem waarin opleidingen werden ingedeeld in niveau en richting. Er werden 7 ISCED niveau’s onderscheiden, waarbij de indeling gericht was op de volgorde waarin de onderwijsprogramma’s konden worden gevolgd. Het onderwijscodeboek wat hierbij gebruikt werd, werd deels herzien, naar aanleiding van de onderwijsvernieuwingen die plaats hebben gevonden tussen 1998 en 2010. 

De actualisatie naar het ISCED 2011 niveau en ISCED F 2013 richting heeft door financiële omstandigheden op zich laten wachten, maar is in 2020 afgerond. ISCED 2011 kent 10 niveaus (01.02 1tm 8.) (korte uitleg).  ISCED F 2013 kan worden opgedeeld in hoofd-, sub, detail en rubriek groep (richting). 
De richtingen zoals omschreven in ISCED F 2013 en de ISCED 2011 niveaus, zijn in een nieuw codeboek opgenomen.  

ISCED F 2013 is op studierichting opgenomen in het codeboek, deze valt binnen een bepaalde rubriekcode. De detail, sub en hoofdgroepen kunnen hier door de eerste cijfers uit worden afgeleid. Een richting kan op verschillende niveaus worden gevolgd.