Willemstad : Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vandaag bekend zijn gemaakt, blijkt dat het prijsniveau in november 2023 is gestegen met 0,7 procent vergeleken met oktober 2023. In december 2023 is het prijsniveau gestegen met 0,2 procent vergeleken met november 2023.  Het inflatiecijfer voor het jaar is 3,5 procent.

Prijsontwikkeling maand november 2023 ten opzichte van de voorgaande maand oktober 2023

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand november 2023 met 0,7 procent gestegen, in vergelijking met de maand oktober 2023, het heeft zich ontwikkeld van 120,3 in oktober 2023 naar 121,1 in november 2023.

In november 2023 zijn de meeste bestedingscategorieën duurder geworden. De belangrijkste prijswijzigingen gedurende de maand november 2023 zijn het duurder worden van: Wooninrichting en huisraad (1,5%), Gezondheidszorg (1,2%), Recreatie en educatie (1,0%), en Voedingswaren (0,9%). Verder is goedkoper geworden de bestedingscategorie Vervoer en communicatie (-0,1%).

Prijsontwikkeling maand december 2023 ten opzichte van de voorgaande maand november 2023

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand december 2023 met 0,2 procent gestegen, in vergelijking met de maand november 2023, het heeft zich ontwikkeld van 121,1 in november 2023 naar 121,3 in december 2023.

In december 2023 zijn de meeste bestedingscategorieën duurder geworden. De belangrijkste prijswijzigingen gedurende december 2023 zijn het duurder worden van: Overige (2,0%), Recreatie en educatie (1,9%), Wooninrichting en huisraad (1,0%), Voedingswaren (0,8%), en Dranken en tabakswaren (0,8%). Verder is goedkoper geworden de bestedingscategorie Vervoer en communicatie (-3,4%).

Lange termijn prijsontwikkeling

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met november en december 2023, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen in november 2023 met 4,0 procent gestegen, en in december 2023 gestegen met 3,5 procent. De 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 113,1 in november 2022 naar 117,6 in november 2023. Verder is de 12-maandsgemiddelde CPI van 113,8 in december 2022 ontwikkeld naar 117,9 in december 2023.

U kunt meer informatie over dit onderwerp hier raadplegen.