Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vandaag bekend zijn gemaakt, blijkt dat het prijsniveau in december 2022 is gestegen met 0,6 procent vergeleken met november 2022 en het inflatiecijfer is in december 2022 gestegen naar 7,4 procent.

Prijsontwikkeling maand december 2022 ten opzichte van de voorgaande maand november 2022

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand december 2022 met 0,6 procent gestegen, in vergelijking met de maand november 2022, het heeft zich ontwikkeld van 116,9 in november 2022 naar 117,6 in december 2022.

In december 2022 zijn de meeste bestedingscategorieën duurder geworden met uitzondering van de bestedingscategorie wonen (-2,5%). De belangrijkste prijswijzigingen gedurende de maand december 2022 zijn het duurder worden van voedingswaren (0,9%), recreatie en ontwikkeling (1,6%), wooninrichting en huisraad (1,5%), en vervoer en communicatie (3,3%), waaronder benzine (0,2%). Verder is goedkoper geworden de bestedingscategorie wonen (-2,5%), waaronder elektriciteit (-9,9%), water (-4,6%), en kerosine (-6,0%).

Prijsontwikkeling december 2022 ten opzichte van december 2021

De CPI van december 2022 (117,6) is 8,3 procent hoger dan de CPI van december 2021 (108,5). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in december 2022 met 8,3 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2021. De bestedingscategorieën die het meest tot deze groei hebben bijgedragen zijn voedingswaren (15,2%), woninginrichting en huisraad (12,6%), vervoer en communicatie (11,2%), en dranken en tabakswaren (10,9%).

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie december 2022

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met december 2022, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen in december 2022 met 7,4 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 106,0 in december 2021 naar 113,8 in december 2022.

Meer informatie vindt u hier www.cbs.cw/inflationprices

Desaroyo di preisnan pa konsumidó na Kòrsou pa luna di desèmber 2022 i sifra di inflashon pa aña 2022