Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vandaag bekend zijn gemaakt, blijkt dat het prijsniveau in oktober 2022 is gedaald met 0,1 procent vergeleken met september 2022 en het inflatiecijfer is in oktober 2022 gestegen naar 6,7 procent.

Prijsontwikkeling maand oktober 2022 ten opzichte van de voorgaande maand september 2022

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand oktober 2022 met 0,1 procent gedaald, in vergelijking met de maand september 2022, het heeft zich ontwikkelt van 116,6 in september 2022 naar 116,5 in oktober 2022.

In oktober 2022 zijn de meeste bestedingscategorieën duurder geworden met uitzondering van de bestedingscategorie woning (-1,1%). De belangrijkste prijswijzigingen gedurende de maand oktober 2022 zijn het duurder worden van voedingswaren (0,6%), kleding en schoeisel (0,8%), elektriciteit (1,1%), water (0,2%), en het goedkoper worden van benzine (-1,4%), diesel (-3,3%), en kerosine (-17,6%).

Prijsontwikkeling oktober 2022 ten opzichte van oktober 2021

De CPI van oktober 2022 (116,5) is 8,8 procent hoger dan de CPI van oktober 2021 (107,0). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in oktober 2022 met 8,8 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2021. De categorieën die het meest tot deze groei hebben bijgedragen zijn voeding (15,1%), woninginrichting en huisraad (12,8%), en vervoer en communicatie (10,4%).

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie oktober 2022

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met oktober 2022, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen in oktober 2022 met 6,7 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 105,2 in oktober 2021 naar 112,3 in oktober 2022.

Meer informatie kunt u hierraadplegen. https://www.cbs.cw/inflationprices

Desaroyo di preisnan pa konsumidó na Kòrsou pa luna di òktober 2022