De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand november 2022

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vandaag bekend zijn gemaakt, blijkt dat het prijsniveau in november 2022 is gestegen met 0,4 procent vergeleken met oktober 2022 en het inflatiecijfer is in november 2022 gestegen naar 7,1 procent.

Prijsontwikkeling maand november 2022 ten opzichte van de voorgaande maand oktober 2022

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand november 2022 met 0,4 procent gestegen, in vergelijking met de maand oktober 2022, het heeft zich ontwikkelt van 116,5 in oktober 2022 naar 116,9 in november 2022.

In november 2022 zijn de meeste bestedingscategorieën duurder geworden met uitzondering van de bestedingscategorie vervoer en communicatie (-0,6%). De belangrijkste prijswijzigingen gedurende de maand november 2022 zijn het duurder worden van voedingswaren (1,0%), dranken en tabakswaren (1,0%), kleding en schoeisel (1,9%), wonen (0,2%), waaronder elektriciteit (0,4%), water (0,2%), en kerosine (4,6%), diesel (2,1 %), en het goedkoper worden van benzine (-9,1%) in bestedingscategorie vervoer en communicatie.

Prijsontwikkeling november 2022 ten opzichte van november 2021

De CPI van november (116,9) is 8,6 procent hoger dan de CPI van november 2021 (107,7). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in november 2022 met 8,6 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2021. De categorieën die het meest tot deze groei hebben bijgedragen zijn voedingswaren (15,5%), woninginrichting en huisraad (11,9%), dranken en tabakswaren (11,1%), en vervoer en communicatie (9,6%).

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie november 2022

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met november 2022, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen in november 2022 met 7,1 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 105,6 in november 2021 naar 113,1 in november 2022.

Meer informatie kunt u hier vinden www.cbs.cw)

Desaroyo di preisnan pa konsumidó na Kòrsou pa luna di novèmber 2022