Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vandaag bekend zijn gemaakt, blijkt dat het prijsniveau in september 2022 is gestegen met 0,4 procent vergeleken met augustus 2022 en het inflatiecijfer is in september 2022 gestegen naar 6,3 procent.

Prijsontwikkeling maand september 2022 ten opzichte van de voorgaande maand augustus 2022

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand september 2022 met 0,4 procent gestegen, in vergelijking met de maand augustus 2022, het heeft zich ontwikkelt van 116,1 in augustus 2022 naar 116,6 in september 2022.

In september 2022 zijn de meeste bestedingscategorieën duurder geworden met uitzondering van de bestedingscategorie vervoer en communicatie (-2,9%). De belangrijkste prijswijzigingen gedurende de maand september 2022 zijn het duurder worden van voedingswaren (2,1%), woning (1,6%), recreatie en ontwikkeling (1,4%), kerosine (11,8%), elektriciteit (3,6%), water (3,8%), en het goedkoper worden van benzine (-11,5%), en diesel (-15,4%).

Prijsontwikkeling september 2022 ten opzichte van september 2021

De CPI van september 2022 (116,6) is 9,3 procent hoger dan de CPI van september 2021 (106,7). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in september 2022 met 9,3 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2021. De categorieën die het meest tot deze groei hebben bijgedragen zijn voeding (15,0%), woninginrichting en huisraad (12,7%), en vervoer en communicatie (10,5%).

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie augustus 2022

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met september 2022, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen in september 2022 met 6,3 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 104,9 in september 2021 naar 111,5 in september 2022.

U kunt hier de tabellen raadplegen Inflation/Prices | Central Bureau of Statistics Curaçao (cbs.cw)

Komunikado di prensa CPI september 2022