Consumentenprijzen op Curaçao voor de maand augustus 2022

Willemstad - Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau in augustus 2022 is gestegen met 1,0 procent vergeleken met juli 2022 en het inflatiecijfer is in augustus 2022 gestegen naar 5,8 procent.


Prijsontwikkeling maand augustus 2022 ten opzichte van de voorgaande maand juli 2022

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand augustus 2022 met 1,0 procent gestegen, in vergelijking met de maand juli 2022, het heeft zich ontwikkelt van 115,0 in juli 2022 naar 116,1 in augustus 2022.

In augustus 2022 zijn alle bestedingscategorieën duurder geworden. De belangrijkste prijswijzigingen gedurende de maand augustus 2022 zijn het duurder worden van voedingswaren (2,1%), wooninrichting en huisraad (1,4), overige (1,0%), diesel (4,6%), elektriciteit (3,1%), water (2,5%), benzine (0,3%), en het goedkoper worden van kerosine (-11,6%).

Prijsontwikkeling augustus 2022 ten opzichte van augustus 2021

De CPI van augustus 2022 (116,1) is 8,7 procent hoger dan de CPI van augustus 2021 (106,8). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in augustus 2022 8,7 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2021. De categorieën die het meest tot deze groei hebben bijgedragen zijn voeding (13,2%), woninginrichting en huisraad (12,4%), en vervoer en communicatie (13,8%).

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie augustus 2022

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met augustus 2022, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen in augustus 2022 met 5,8 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 104,7 in augustus 2021 naar 110,7 in augustus 2022.

Voor meer informatie kunt u de tabellen hier raadplegenhttps://www.cbs.cw/inflationprices.