Statistical Act 2020 nr. 79 (Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994)

Artikel 1
1. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt in 2020 een enquête onder de bedrijven en
instellingen genoemd: Nationale Rekeningen enquête 2020.
2. De enquête, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:
a. de vragenlijst Jaarverslag 2019;
b. de vragenlijst Jaarverslag 2019 voor verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen;
c. de vragenlijst Jaarverslag 2019 voor kredietverlenende instellingen.
3. De vragenlijsten, bedoeld in het tweede lid, zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij deze
regeling.
 

Artikel 2
Alle bedrijven, organisaties en stichtingen die in een door het Centraal Bureau voor de Statistiek
samen te stellen steekproef vallen, vullen de vragenlijsten in, bedoeld in artikel 1, tweede lid.

Artikel 3
De vragenlijsten, bedoeld in artikel 1, tweede lid, worden vóór 28 september 2020 afgeleverd bij de
bedrijven, organisaties en stichtingen, bedoeld in artikel 2.

Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020.

Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Nationale Rekeningen enquête 2020.

Landsbesluit 2020 nr. 79