CBS presenteert resultaten van het onderzoek impact COVID-19 op de sociaal economische situatie van Curaçao 

Willemstad - Op 24 april 2020 lanceerde het cbs een enquête over de impact van COVID-19 op de sociaal-economische status van de bevolking van 15 jaar en ouder. Dit onderzoek is verspreid via sms van Digicel en UTS en via de digitale online paltforms van de regering van Curaçao en CBS.

De enquête had betrekking op onderwerpen als het gevoel over gezondheid en veiligheid, arbeidspositie en de voorziening in levensbehoeften. De vragen over de onderwerpen, inclusief de vragen met betrekking tot demografie, bedragen in totaal 18.

De COVID-19-enquête is in totaal 113.476 keer geopend. Van degenen die de enquête hebben geopend, vulden 24.535 de vragenlijst in. Van deze personen waren, gewogen, 56% vrouwen en 44% mannen. Vanwege de gebruikte verzamelingsmethode zijn deze resultaten slechts een indicatie voor mensen met internettoegang thuis of via hun mobiel, en niet voor de bevolking in het algemeen.


Enkele van de belangrijkste resultaten zijn:

 • Respondenten gaven hun gezondheid over het algemeen een waarde van 8,0 op een schaal van 1 tot 10
   
 • 63,4% van de respondenten was het (helemaal) eens met de stelling dat ze zich nu net zo veilig thuis voelen als voorheen COVID-19
   
 • Het aantal werkzoekenden onder 15 – 65 jarigen is 18,1%.  Van deze groep is  37,1% langer dan 6 maanden op zoek naar werk
   
 • 18,8% van de respondenten heeft aangegeven achteruit te zijn gegaan in inkomen. 74,3% van deze groep gaf aan dat hun primaire bron van inkomen uit werk of bedrijf afkomstig is.
   
 • 84,3% van de respondenten hebben aangegeven dat zij hun gezin en zichzelf kunnen voorzien van eten en drinken

Klik hier voor de resultaten

Het CBS bedankt alle deelnemers aan deze enquête.