In juli en augustus 2020 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de gegevens van 420 bedrijven gekregen. Het heeft aldus plaatsgevonden na de lockdown van maatschappij en economie welke in verband met het coronavirus was ingevoerd. Gevolg hiervan was dat de bedrijvigheid en omzetten van bedrijven zeer sterk zijn afgenomen met bedrijfssluitingen. Ruim 83 procent van de benaderde bedrijven heeft aangegeven dat dit een (erg) negatieve invloed heeft gehad op de omzet. Ruim 27 procent heeft hierdoor een vermindering van de personeelsomvang gehad.

Resultaten Conjunctuurenquete 1ste helft 2020