Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt enkele van de resultaten van de Conjunctuurenquête van december 2018 bekend. Doel van deze enquête is om op reguliere basis, tweemaal per jaar, actuele informatie te kunnen verschaffen over bedrijfsmatige en economische parameters en ontwikkelingen. Daarnaast dient het inzicht te geven in verwachtingen en opinies van ondernemers.

De bedrijven zijn deze periode benaderd via e-mail (67%) en middels enquêteurs (33%). Voor het onderzoek zijn zowel kleine, middelgrote- als grote bedrijven bezocht. Van de kleinere bedrijven (vanaf drie tot tien werknemers) is een steekproef genomen.

Belangrijkste resultaten Conjunctuur jaar 2018

 • Ruim 46 procent van de benaderde bedrijven heeft aangegeven te hebben geïnvesteerd in de tweede helft van 2018. Dat is 2 procentpunten meer dan zowel december 2017 als juni 2018.
   
 • Van de bedrijven heeft 33 procent aangegeven dat er van investeringsbelemmeringen sprake is geweest. Dit is iets minder (2%) in vergelijking met juni 2018.
   
 • Het vertrouwen in de economie is naar de mening van de ondernemers de afgelopen periode (tweede helft van 2018) iets verminderd. Het aandeel bedrijven wat heeft aangegeven dat het vertrouwen in de economie is verminderd, is toegenomen van 40 naar 42 procent.
   
 • De mening ten aanzien van het investeringsklimaat is de laatste helft van het jaar ongewijzigd gebleven. Het percentage bedrijven wat heeft aangegeven het klimaat slecht te vinden is met 37 procent niet gewijzigd. Ook in de tweede helft van 2018 hebben de meeste bedrijven (58%) het investeringsklimaat beoordeeld als zijnde ‘matig’. Het aandeel bedrijven dat heeft aangegeven het klimaat goed te vinden is met 5 procent onveranderd laag gebleven.
 • Het percentage bedrijven waar de omzet is toegenomen in vergelijking met 2017, vrijwel gelijk gebleven; gewijzigd van 38 naar 37 procent. Veel méér bedrijven, 56 procent, hebben te maken gehad met een afname van de omzet. Per december 2017 bedroeg dit percentage nog 49 procent. Meer dan de helft van de respondenten heeft dus aangegeven een vermindering van de omzet te hebben gehad.
   
 • De conjunctuurindex is in 2018 van 64% in de maan juni naar 60,5% gedaald in maand december 2018.

Meer informatie:

U kunt het gehele publicatie met alle resultaten hier downloaden.

Het CBS bedankt alle bedrijven voor de medewerking die zij aan dit onderzoek hebben gegeven.