Willemstad - In de maanden december 2019 en januari 2020 voert de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het onderzoek ‘financiële positie en betaalgedrag in Curaçao’ uit. In dit kader zullen interviewers van het CBS op pad gaan om huishoudens te bezoeken en vragen te stellen.
 

Het onderzoek heeft ten doel inzicht te krijgen in de financiële kennis, de financiële problemen, de financiële positie en het betaalgedrag op Curaçao. Op basis van deze informatie kan de CBCS doelmatiger en effectiever:

  • activiteiten ontplooien op het gebied van financiële educatie, om verantwoord financieel gedrag van consumenten te stimuleren en hen weerbaar te maken tegen financiële schokken;
  • aanbevelingen doen aan financiële instellingen met betrekking tot hun huidige financiële producten en diensten;
  • betalingssystemen aanpassen/vernieuwen, om te kunnen voorzien in de behoeftes van de consument.

Om deze informatie goed in kaart te kunnen brengen, verzoeken wij alle huishoudens die in de steekproef zijn gevallen vriendelijk om hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen.
Alle interviewers hebben een badge met hun persoonsgegevens/foto/logo van het CBS en handtekening van de directeur van het CBS. De interviewer is verplicht zich te legitimeren op het moment van het bezoek.
 

De CBCS en het CBS danken bij voorbaat een ieder voor hun medewerking in deze.