Recent heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek van Curaçao (CBS) kennisgenomen van een artikel getiteld ‘Is het loonstrookje van de ambtenaar een maandelijkse belediging?’ Hierin wordt vermeld dat, volgens berekeningen van het CBS, ‘de overheid, na de sector Financiële Dienstverlening, de best betaalde sector op Curaçao was in 2011’. Daarbij wordt een tabel gepubliceerd onder vermelding van de Census 2011 van het CBS als bronvermelding.

Het CBS herkent de genoemde cijfers betreffende de gemiddelde salarissen van de economische groepen echter niet. Informatie over inkomens per bedrijfstak is te vinden in de publicaties ‘Inkomens en inkomensverdelingen in Curaçao, Census 2011’ en ‘De economische status van de bevolking van Curacao, Census 2011’. Uit deze twee publicaties is te halen dat de bedrijfstak ‘Openbaar bestuur en defensie en verplichte sociale verzekeringen’, na ‘Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten’ de hoogst betaalde bedrijfstak is.

Er moet echter vermeld worden, dat de bedrijfstak ‘Openbaar bestuur en defensie en verplichte sociale verzekeringen’, conform de Internationale Standaard Industriële Classificatie van Activiteiten (ISIC) uit de volgende activiteiten bestaat:

  • Openbaar bestuur (Parlement, Ministers en Ministeries)
  • Overheidsdiensten aan gemeenschap als geheel (inclusief Defensie, dus Marine, Kustwacht en VKC en Rechtspraak, dus OM)
  • Verplichte Sociale Verzekering (SVB)

Met andere woorden, de gemiddelde lonen vermeld bij de bedrijfstak ‘Openbaar bestuur en defensie en verplichte sociale verzekeringen’ betreft niet enkel de salarissen van ambtenaren bij overheidsinstellingen dit zorgt ook ervoor dat de gemiddelde salarissen hoger komen te liggen.

Voor meer informatie kunt u de website van het CBS raadplegen of kunt u contact opnemen met het CBS.