De economie neemt af met 18,4 procent in 2020

Willemstad, Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteert hierbij de officiele cijfers van de economische ontwikkeling voor het jaar 2020. Deze informatie wordt gecompileerd op basis van de cijfers van de Conjunctuurenquete (die het CBS twee keer per jaar uitvoerd) en gegevens van de volume indicatoren van bedrijven.

Economische ontwikkeling in 2020

Een zware terugval in de economische activiteiten produceerde een krimp in het bruto binnenlands product (bbp) van 18,4 procent in 2020. Deze merkwaardige inkrimping was nooit eerder beleefd op Curaçao. Na 4 jaar achtereenvolgens een afname in de economie (2016, -1,0%; 2017, -1,7%; 2018, -2,2%; 2019, -3,4%), belandt Curaçao in een diep corona recessie, dit betekent dat de omvang van de economie (ofwel het bbp) veel kleiner is dan in het jaar ervoor.

De eerste voorlopige berekeningen gericht op de economische ontwikkeling in Curaçao hebben betrekking op de reële ontwikkelingen, dat wil zeggen, dat zij gecorrigeerd zijn voor prijsontwikkelingen. De economische groei wordt berekend aan de hand van de volumegroei in het productieproces en de conjunctuurontwikkeling.

De economische ontwikkeling van enkele bedrijfstakken

De COVID-19-pandemie heeft in 2020 voornamelijk gezorgd voor een achteruitgang van de economische activiteiten in bijna alle bedrijfstakken. Als volgt een kort overzicht van de noemenswaardige ontwikkelingen in 2020:

De voortdurende tekortkoming van de industriële activiteiten zetten door in een daling van 56 procent in de bedrijfstak Industrie. De voornamelijk oorzaak is het uitvallen van de olieraffinage activiteiten in 2020.  

De activiteiten in de Handel zijn sterk afgenomen met bijna 21 procent. De daling is veroorzaakt door een afname van de goedereninvoer en de verschillende handelsactiviteiten van de bedrijven.

De trend in de bedrijfstak Transport & Communicatie vertoont een doorzettende daling van nagenoeg 23 procent in de economische activiteiten ten opzichte van het voorgaande jaar. Bij transport zijn de activiteiten in de haven en luchthaven in het algemeen achteruitgegaan. De havenactiviteiten zijn voornamelijk zwaar getroffen bij de tankers, andere binnengeloodste schepen zijn ook achteruitgegaan in grote aantallen. Hierbij moet men denken aan de doorgerekende invloed van het uitblijven van een raffinaderij. De cruise calls en het aantal passagiers zijn nihil geworden vanaf april 2020, na de pandemie uitbraak. De luchttransportactiviteiten namen af als gevolg van een daling in het aantal passagiers en het aantal landingen, en er waren bijgevolg minder luchtvrachten. In de sector informatie en communicatie wordt aan de andere kant een stijging waargenomen in 2020.

De Horeca (verschaffen van diensten in accommodatie en maaltijden activiteiten) behorend bij de toerisme sector, deze is heftig gedaald in 2020. De activiteiten in de bedrijfstak hotels en restaurant zijn sterk afgenomen ten opzichte van het jaar 2019 die een groei vertoonde (4,9%). In 2020 is het totaal aantal overnachtingen van toeristen en het totaal aantal bezoekers respectievelijk afgenomen met 58 procent en 62 procent. Deze achteruitgang gaat gepaard met de beschikbaarheid van luchttransport, welke in vele regio’s was stopgezet wegens pandemie voorzorgsmaatregelen. De restaurants en cafés waren ook onder druk, ze waren niet helemaal operationeel en waren gebonden aan openingstijden, aantal klanten en soort service. Alles overziend brengt deze ontwikkelingen tot een daling in toegevoegde waarde in de bedrijfstak hotels en restaurants van bijna 20 procent.

De Zakelijke diensten (vastgoedactiviteiten; professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten; Administratieve en ondersteunende activiteiten), is ook hard getroffen met een krimp van ruim 29 procent.

Voor meer details over de economische ontwikkeling van het jaar 2020 kunt u het artikel hier downloaden “Economische Ontwikkeling 2020: : een economie onderdruk: