Economische Ontwikkeling 2023: Een standhoudende economie:

Volgens de eerste berekening van het CBS voor 2023, op basis van de nu beschikbare gegevens, is het reële bruto binnenlands product (bbp) met 4,2 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze vertraagde groei volgt op twee opeenvolgende jaren van bbp-stijging. De toename van het reële bbp is vooral te danken aan een verdere toename van toeristisch verblijf.

Het reële bruto binnenlands product (bbp), ook wel BBP in constante prijzen genoemd, meet de omvang van de economie. De volumeverandering van het bbp in een bepaalde verslagperiode is de maatstaf voor de groei (of krimp) van de economie. Volumeveranderingen zijn waardeveranderingen die zijn aangepast op basis van prijsveranderingen.

Klik op het artikel hieronder voor uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Artikel Economische ontwikkeling 2023 Een standhoudende economie

Tabel GDP Values 2011 - 2023