Inflashon na Kòrsou a subi na aña 2021 ku 3.8 porshento kompará ku 2.2 porshento na 2020.

E siguiente 9 kategoria di konsumo ta forma parti di preis pa konsumidó (CPI) pa Kòrsou:

  1. Kuminda
  2. Bibienda
  3. Transporte I komunikashon
  4. Bebida i sigaria
  5. Muebel, aparato- i artikulonan doméstiko
  6. Rekreashon, edukashon I desaroyo
  7. Paña i sapatu
  8. Salubridat
  9. Sobrá

E siguiente grafíko ta mustra e subida di kada 9 kategoria di konsumo pa aña 2021 en komparashon ku aña 2020.

Desaroyo di preis pa e kategoria di konsumo “Kuminda”.
Pa aña 2021 e kategoria di konsumo ku mas a subi ta e kategoria di ‘Kuminda”. E kategoria den su totalidat a subi ku 7.0% kompará ku aña 2020 (6.5%).
For di 2019 te ku 2021 e preisnan di e kategoria di konsumo ‘Kuminda” a subi ku 13.9%.
E kategoria aki a subi di 100 na 2019 te ku 113.9 na 2021.
 

Desaroyo di preis di produktonan bou di kategoria di konsumo “Kuminda’.
Kategoria di konsumo “Kuminda” ta konsisti di e siguiente grupo di produktonan;  
produkto di grano (sereal),
karni i piska,
vèt i zeta pa kushiná,
produktonan di lechi,
‘batata, berdura i fruta’,
'suku i chukulati',
kuminda kla pa uso,
konsumo for di kas i
kuminda no indiká otro kaminda.

Preis di e tres produktonan ku mas a subi den e kategoria di Kuminda na 2021 ta: “batata, berdura i fruta” ku a subi na 2021  ku 12.3% kompará ku 14.3% na 2020, “vet i zeta pa kushiná”, ku a subi ku 11.9% na 2021  kompará ku 3% na 2020 i “suku i chukulati” ku a subi na 2021 ku 10.4% na 2021 kompará ku 6.8% na 2020.

Desaroyo di tur e sobrá produktonan por mira den e siguiente grafíko:

Desaroyo di preis di “Batata, berdura I fruta” entre 2019 ku 2021

E grupo di produkto “batata, berdura i fruta” a subi di 100 den 2019 te ku 128.4 den 2021, esaki ta un subida di 28.5%.

Por mira e desaroyo aki den porsentahe den e siguiente gráfiko.