Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vandaag bekend zijn gemaakt, blijkt dat het prijsniveau in september 2023 is gestegen met 1,0 procent vergeleken met augustus 2023. In oktober 2023 is het prijsniveau gestegen met 1,1 procent vergeleken met september 2023.  Het inflatiecijfer is in september 2023 gestegen naar 4,8 procent, en in oktober 2023 gestegen naar 4,4 procent.

Prijsontwikkeling maand september 2023 ten opzichte van de voorgaande maand augustus 2023

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand september 2023 met 1,0 procent gestegen, in vergelijking met de maand augustus 2023, het heeft zich ontwikkeld van 117,8 in augustus 2023 naar 118,9 in september 2023.

In september 2023 zijn de meeste bestedingscategorieën duurder geworden. De belangrijkste prijswijzigingen gedurende de maand september 2023 zijn het duurder worden van: Vervoer en communicatie (2,9%), Recreatie en educatie (2,0%), Wooninrichting en huisraad (1,9%), en Overige (1,6%). Verder is goedkoper geworden de bestedingscategorie Woning (-1,4%).

Prijsontwikkeling maand oktober 2023 ten opzichte van de voorgaande maand september 2023

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand oktober 2023 met 1,1 procent gestegen, in vergelijking met de maand september 2023, het heeft zich ontwikkeld van 118,9 in september 2023 naar 120,3 in oktober 2023.

In oktober 2023 zijn alle bestedingscategorieën duurder geworden. De belangrijkste prijswijzigingen gedurende de maand oktober 2023 zijn het duurder worden van: Woning (2,5%), Voedingswaren (1,4%), Dranken en tabakswaren (1,4%), Kleding en schoeisel (1,0%), en Wooninrichting en huisraad (0,9%).  

Lange termijn prijsontwikkeling

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met september en oktober 2023, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen in september 2023 met 4,8 procent gestegen, en in oktober 2023 gestegen met 4,4 procent. De 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 111,5 in september 2022 naar 116,9 in september 2023. Verder is de 12-maandsgemiddelde CPI van 112,3 in oktober 2022 ontwikkeld naar 117,2 in oktober 2023.

Komunikado pa prensa CPI KOrsou september i oktober 2023