De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maanden juli en augustus 2023

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vandaag bekend zijn gemaakt, blijkt dat het prijsniveau in juli 2023 is gestegen met 0,3 procent vergeleken met juni 2023. In augustus 2023 is het prijsniveau gestegen met 0,5 procent vergeleken met juli 2023.  Het inflatiecijfer is in juli 2023 gestegen naar 6,0 procent, en in augustus 2023 gestegen naar 5,4 procent.

Prijsontwikkeling maand juli 2023 ten opzichte van de voorgaande maand juni 2023

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand juli 2023 met 0,3 procent gestegen, in vergelijking met de maand juni 2023, het heeft zich ontwikkeld van 116,9 in juni 2023 naar 117,3 in juli 2023.

In juli 2023 zijn de meeste bestedingscategorieën duurder geworden. De belangrijkste prijswijzigingen gedurende de maand juli 2023 zijn het duurder worden van: voedingswaren (0,9%), wooninrichting en huisraad (0,3%), dranken en tabakswaren (0,4%), en kleding en schoeisel (0,4%).

Prijsontwikkeling maand augustus 2023 ten opzichte van de voorgaande maand juli 2023

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand augustus 2023 met 0,5 procent gestegen, in vergelijking met de maand juli 2023, het heeft zich ontwikkeld van 117,3 in juli 2023 naar 117,8 in augustus 2023.

In augustus 2023 zijn de meeste bestedingscategorieën duurder geworden. De belangrijkste prijswijzigingen gedurende de maand augustus 2023 zijn het duurder worden van: wooninrichting en huisraad (0,9%), woning (0,9%), voedingswaren (0,7%), kleding en schoeisel (0,3%), gezondheidszorg (0,3%), en dranken en tabakswaren (0,2%).

Lange termijn prijsontwikkeling

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met juli en augustus 2023, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen in juli 2023 met 6,0 procent gestegen, en in augustus 2023 gestegen met 5,4 procent. De 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 109,9 in juli 2022 naar 116,5 in juli 2023. Verder is de 12-maandsgemiddelde CPI van 110,7 in augustus 2022 ontwikkeld naar 116,7 in augustus 2023.

Komunikado pa prensa di CPI Kòrsou yuli i ougustus 2023