Willemstad - Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau matig is gedaald in de maand van september met 0,1 procent vergeleken met augustus 2021. Het inflatiecijfer is gelijk gebleven op 3,2 procent.

Prijsontwikkeling maand september 2021 ten opzichte van de voorgaande maand augustus 2021

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand september met -0,1 procent gedaald, in vergelijking met de maand augustus 2021, het heeft zich ontwikkelt van 106,8 in augustus 2021 naar 106,7 in september 2021.

De belangrijkste prijswijzigingen gedurende afgelopen maand (september 2021) zijn; het duurder worden van graanproducten (2,7%), vlees en vis (1,7%), spijsvetten (2,3%) en persoonlijke verzorging (2,7%) en het goedkoper worden van elektriciteit (-3,2%), water (-8,9%), gasolie (-2,9%) en kerosine (-3,0%).

Prijsontwikkeling september 2021 ten opzichte van september 2020

De CPI van september 2021 (106,7) is 3,3 procent hoger dan de CPI van september 2020 (103,3). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in september 2021 3,3 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2020. De categorieën die het meest tot deze groei hebben gecontribueerd zijn voeding, wonen en gezondheidszorg.

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie september 2021

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met september 2021, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 3,2 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 101,6 in september 2020 naar 104,9 in september 2021.

U kunt de tabellen hier raadplegen.