Willemstad - Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau is gestegen met 0,3 procent vergeleken met september 2021. Het inflatiecijfer is gestegen naar 3,4 procent.

Prijsontwikkeling maand oktober 2021 ten opzichte van de voorgaande maand september 2021

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand september met 0,3 procent gestegen, in vergelijking met de maand september 2021, het heeft zich ontwikkelt van 106,7 in september 2021 naar 107,0 in oktober 2021.

De belangrijkste prijswijzigingen gedurende afgelopen maand (oktober 2021) zijn; het duurder worden van water (3,8%), gasolie (2,6%), kerosine (6,9%), spijsvetten (2,2%) en het goedkoper worden van benzine (-0,6%), verteringen buitenshuis (-0,3%) en hobby artikelen (-0,2%).

Prijsontwikkeling oktober 2021 ten opzichte van oktober 2020

De CPI van oktober 2021 (107,0) is 3,5 procent hoger dan de CPI van oktober 2020 (103,4). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in oktober 2021 3,5 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2020. De categorieën die het meest tot deze groei hebben gecontribueerd zijn voeding, wonen en gezondheidszorg.

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie oktober 2021

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met oktober 2021, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 3,4 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 101,8 in oktober 2020 naar 105,2 in oktober 2021.