De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand van november 2021

Willemstad - Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau in november 2021 is gestegen met 0,6 procent vergeleken met oktober 2021

Prijsontwikkeling maand november 2021 ten opzichte van de voorgaande maand oktober 2021

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand november met 0,6 procent gestegen, in vergelijking met de maand oktober 2021, het heeft zich ontwikkelt van 107,0 in oktober 2021 naar 107,7 in november 2021.

De belangrijkste prijswijzigingen gedurende afgelopen maand (november 2021) zijn; het duurder worden van gascylinder (14,3%), gasolie (6,1%), wooninrichting n.e.g. (5,1%), elektriciteit (2,1%), schoeisel (1,8%), suiker en chocolade (1,0%), aardappelen, groenten en fruit (1,0%) en water (1,0%) en het goedkoper worden van hobby artikelen (-0,6%).

Prijsontwikkeling november 2021 ten opzichte van november 2020

De CPI van november 2021 (107,7) is 4,2 procent hoger dan de CPI van november 2020 (103,4). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in november 2021 4,2 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2020. De categorieën die het meest tot deze groei hebben gecontribueerd zijn voeding, wonen en gezondheidszorg.

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie (november) 2021

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met november 2021, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen in 2021 met 3,5 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 102,2 in november 2020 naar 105.6 in novmber 2021.