De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand van juni 2022 

Willemstad- Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend zijn gemaakt blijkt dat het prijsniveau is gestegen met 1.1 procent vergeleken met mei 2022. Het inflatiecijfer is gestegen naar 5.1 procent. 

Prijsontwikkeling maand juni 2022 ten opzichte van de voorgaande maand mei 2022 

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand juni met 1,1 procent gestegen, in vergelijking met de maand mei 2022, het heeft zich ontwikkelt van 112.7 in mei 2022 naar 113.9 in juni 2022. 

De belangrijkste prijswijzigingen gedurende afgelopen maand (juni 2022) zijn; het duurder worden van kerosine (5.4%) en elektriciteit (5.1%), gasoline (3,0%) en diesel is goedkoper geworden (1,0) en water met (0,5%)  

Prijsontwikkeling juni 2022 ten opzichte van juni 2021 

De CPI van juni 2022 (113.9) is 7.7 procent hoger dan de CPI van juni 2021 (105.8). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in juni 2022 7.7 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2021. De categorieën die het meest tot deze groei hebben bijgedragen zijn recreatie, voeding en meubels- en huishoudelijke apparaten. 

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie juni 2022 

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens. 

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met juni 2022, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 5.1 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 104.0 in juni 2021 naar 109.2 in juni 2022.