Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vandaag bekend zijn gemaakt, blijkt dat het prijsniveau in mei 2023 is gestegen met 0,2 procent vergeleken met april 2023 en het inflatiecijfer is in mei 2023 gestegen naar 7,0 procent.

Prijsontwikkeling maand mei 2023 ten opzichte van de voorgaande maand april 2023

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand mei 2023 met 0,2 procent gestegen, in vergelijking met de maand april 2023, het heeft zich ontwikkeld van 116,4 in april 2023 naar 116,7 in mei 2023.

In mei 2023 zijn de meeste bestedingscategorieën duurder geworden met uitzondering van de bestedingscategorie wonen (-1,0%). De belangrijkste prijswijzigingen gedurende de maand mei 2023 zijn het duurder worden van voedingswaren (1,0%), wooninrichting en huisraad (0,7%), kleding en schoeisel (0,5%), dranken en tabakswaren (0,4%), gezondheidszorg (0,4%), en vervoer en communicatie (0,7%), waaronder gestegen benzine (5,1%), en gedaald diesel (-4,8%). Verder is goedkoper geworden de bestedingscategorie wonen (-1,0%), waaronder gedaald elektriciteit (-4,7%), water (-2,3%), en kerosine (-10,9%).

Prijsontwikkeling mei 2023 ten opzichte van mei 2022

De CPI van mei 2023 (116,7) is 3,6 procent hoger dan de CPI van mei 2022 (112,7). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in mei 2023 met 3,6 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2022. De bestedingscategorieën die het meest tot deze groei hebben bijgedragen zijn voedingswaren (16,0%), woninginrichting en huisraad (12,2%), kleding en schoeisel (11,7%), dranken en tabakswaren (9,1%), en recreatie en ontwikkeling (8,4%).

Lange termijn prijsontwikkeling

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met mei 2023, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen in mei 2023 met 7,0 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 108,5 in mei 2022 naar 116,1 in mei 2023.

Voor meer informatie kunt u de website van het CBS (www.cbs.cw) raadplegen.