De ontwikkeling van de bouwvergunningverlening aan nieuwbouwwoningen 2010-2021

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in 2023 een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de bouwvergunningverlening in periode 2010-2021. De analyse werd toegespitst op bouwvergunningverlening aan woningen en aan appartementen.

Het verloop van de bouwvergunningverlening over de periode 2010-2021 is gemeten aan hand van de totale oppervlakte gekoppeld aan de bouwvergunningverlening aan woningen en appartementen.

De belangrijkste bevinding van dit onderzoek is dat bouwvergunningverlening aan woningen over het verloop van de boven genoemde periode is gemiddeldgedaald met 1,4%, terwijl de bouwvergunningverlening aan appartementen is gemiddeld gestegen met 13,6. %.

De ontwikkeling van de bouwvergunningverlening aan nieuwbouwwoningen 2010-2021