Willemstad; Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteert vandaag de eerste resultaten van de economische ontwikkeling van Curaçao voor het jaar 2022.

De Curaçaose economische bedrijvigheid is in 2022 met 7,9 procent toegenomen, na de groei van ruim 4 procent in 2021. De economie blijft weerbaar ondanks de recordhoogte van het inflatiecijfer. Die nam het afgelopen jaar sterker toe dan verwacht, tot ruim 7,4 procent in 2022, vooral door de forse stijging van de energieprijzen.

De economische groei wordt berekend aan de hand van de volumegroei in het productieproces en de conjunctuurontwikkeling. Deze gegevens zijn nog voorlopig, omdat nog niet over volledige gegevens van alle bedrijfstakken kan worden beschikt. De economische indicatoren zijn statistieken die de huidige status van de economie van een land aangeven, afhankelijk van een bepaald gebied van de economie (zoals de industrie, de werkgelegenheid, de prijzen, etc.).

In 2022 is een nieuwe methode geïmplementeerd voor wat betreft het berekenen van de BBP in constante prijzen, dit brengt met zich mee dat voorgaande jaren niet meer vergelijkbaar zijn qua methode. Tot 2021 werd de BBP in nominale prijzen gecorrigeerd met de totale CPI (Consumenten Prijs Index) om te komen tot de constante prijzen, nu worden deze per bedrijfstak gecorrigeerd.

De economische ontwikkeling per bedrijfstak

In 2022 was de toeristische industrie, van alle bedrijfstakken, de belangrijkste sector in het creëren van toegevoegde waarde, gevolgd door de transport en opslag nijverheid en de administratieve en ondersteunende activiteiten industrie. Over de hele linie van economische activiteiten was er sprake van groei, met uitzondering van vier bedrijfstakken, maar de bovengenoemde sectoren waren zeker de grootste drijfveren waardoor er reële groei heeft plaatsgevonden.

De trend in de bedrijfstak Transport & Opslag vertoont een opbloei van ongeveer 32 procent in de economische activiteiten in 2022. Bij transport zijn alle activiteiten in de haven en luchthaven in het algemeen vooruitgegaan. Het aantal tanker activiteiten en container ‘movements’, het aantal binnengeloodste schepen naar gewicht zijn  gestegen bij de havenactiviteiten. Hierbij moet men wel nog denken aan de doorgerekende invloed van het uitblijven van een raffinaderij. De cruise calls en het aantal cruisepassagiers zijn ook gestegen maar nog niet tot pre-covid aantallen. De luchttransportactiviteiten zijn ook flink gestegen als gevolg van een toename in het aantal passagiers, het aantal landingen, en de luchtvrachten.  

De Horeca (verschaffen van diensten in accommodatie en maaltijden activiteiten) behorend bij de toerisme sector, heeft een doorgroei ervaren in 2022. De activiteiten in de bedrijfstak hotels en restaurant zijn sterk toegenomen ten opzichte van het jaar 2021. Bestemmingen die het vorig jaar al goed deden, blijven ook in deze periode groeien maar bestemmingen die voorgaande jaren minder presteerden, laten nu ook mooie groeicijfers zien. Naar werelddeel bekeken groeide het toerisme vanuit Zuid-Amerika (+140%) het sterkst, gevolgd door het Caribisch gebied en Noord- Amerika (+125 %), en Europa (+46%). Alles overziend leiden deze ontwikkelingen tot een stijging in toegevoegde waarde in de bedrijfstak hotels en restaurants van 68,4 procent.

In de bedrijfstak Administratieve en ondersteunende activiteiten is er een aanzienlijke stijging van 30 procent waargenomen. In deze laatst genoemde bedrijfstak zijn een aantal activiteiten gerelateerd aan toeristische activiteiten zoals autoverhuur, kantoor administratieve - en kantoor ondersteunende - en overige bedrijfsondersteunende werkzaamheden welke een spin-off effect hebben ervaren vanwege de groei in toerisme.

De bedrijfstak Vastgoed zijn de activiteiten gestegen met 1,81 procent naar aanleiding van gestegen verhuurde panden.

De bijdrage van de bedrijfstak Overheid tot de economische ontwikkeling was reëel minder in 2022. Er is een daling van 9,6 procent geconstateerd.

In Kunst, amusement en recreatie is er een weergave van een toename van meer dan 18 procent (18,3%).  De groei van de activiteiten in deze bedrijfstak is ook voor een deel verbonden aan toerisme.

Voor informatie van andere bedrijfstakken en meer details over de economische ontwikkeling van het jaar 2022 kunt u het artikel “Economische Ontwikkeling 2022: Een rijzende economie:” downloaden van de website van het CBS, www.cbs.cw