Willemstad; Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteert vandaag de eerste resultaten van de economische ontwikkeling van Curaçao voor het jaar 2021.
De Curaçaose economie is in 2021 met 4,2 procent toegenomen. Na een moeilijk jaar in 2020, heeft de economie in 2021 weer een groei gekend. De bovenmatige groei in toeristische activiteiten, de groei in de informatie en communicatie en onroerende goederen activiteiten zijn de toonaangevers die Curaçao weer perspectief hebben gegeven in 2021.

De eerste voorlopige berekeningen gericht op de economische ontwikkeling in Curaçao hebben betrekking op de reële ontwikkelingen, dat wil zeggen, dat zij gecorrigeerd zijn voor prijsontwikkelingen.

De economische groei wordt berekend aan de hand van de volumegroei in het productieproces en de conjunctuurontwikkeling. Deze gegevens zijn voorlopig, omdat nog niet over de volledige gegevens van alle bedrijfstakken kan worden beschikt. De economische indicatoren zijn statistieken die de huidige status van de economie van een land aangeven, afhankelijk van een bepaald gebied van de economie (zoals de industrie, de werkgelegenheid, de prijzen, etc.).

De economische ontwikkeling per bedrijfstak

In de tweede helft van 2021 begon de economie weer op te leven naarmate men meer controle had over het Covid-19 situatie, de bedrijvigheid van de economie kwam weer tot stand. De bedrijvigheid kwam niet over de hele linie van economische activiteiten, maar bepaalde sectoren waren zeker de drijfveren waardoor er reële groei heeft plaatsgevonden.

De “Horeca” (verschaffen van diensten in accommodatie en maaltijden activiteiten) behorend bij de toerisme sector is enorm gestegen in 2021. De activiteiten in de bedrijfstak “Hotels en restaurant” zijn sterk toegenomen ten opzichte van het jaar 2020 die een daling vertoonde (-19.7%). Een globaal overzicht van het aantal overnachtingen van toeristen vanuit de verschillende toeristische regio’s laat zien dat er een overweldigend toename heeft plaatsgevonden. De grootste toename was van Zuid-Amerika met 76 procent, daarna volgt het Europese gebied dat is vooruitgegaan met 68 procent.Toeristische overnachtingen vanuit het Caribisch gebied zijn toegenomen met 47 procent. Noord-Amerika laat een kleine groei zien van 27 procent in overnachtingen. Min of meer is zowel het totaal aantal overnachtingen van toeristen met 63 procent en het totaal aantal bezoekers met 52 procent toegenomen. Alles overziend leiden deze ontwikkelingen tot een stijging in toegevoegde waarde in de bedrijfstak “Hotels en restaurants” van 33,6 procent.

Een andere belangrijke groei is in de bedrijfstak “Informatie en communicatie” waarbij een stijging is waargenomen met 12,2 procent.

Verder is in de bedrijfstak “Vastgoedactiviteiten” een stijging van 10 procent waargenomen in de activiteiten in 2021. 

In 2021 vertoont de bedrijfstak “Transport & Opslag” een opbloei van bijna 1 procent (0,9%) in de economische activiteiten. Bij transport zijn bepaalde activiteiten in de haven en luchthaven in het algemeen vooruitgegaan, zoals het aantal tanker activiteiten en container afhandelingen bij de havenactiviteiten.

De bijdrage van de “Overheid” tot de economische ontwikkeling was reëel minder in 2021. Er is een daling van 10,8 procent geconstateerd. De bedrijfstakken “Professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten” en “Administratieve en ondersteunende activiteiten” hebben beiden respectievelijk een krimp van 9,1 procent en 4,4 procent.

Voor meer details over de economische ontwikkeling van het jaar 2021 kunt u het artikel“Economische Ontwikkeling 2021: Een economie op gang:” downloaden van de website van het CBS, Economische ontwikkelingen voor Curaçao in 2021 | Central Bureau of Statistics Curaçao (cbs.cw)

Komunikado di prensa Desaroyo di ekonomia pa aña 2021