Consumentenprijzen voor de maand van september 2019

De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand van september 2019

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau 0.5 procent in september 2019 hoger is dan in augustus 2019 en de inflatiecijfer is matig gedaald naar 2.7 procent.

Prijsontwikkeling maand september 2019 ten opzichte van de voorgaande maand augustus 2019

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand september met 0.5 procent gestegen, in vergelijking met de maand augustus 2019, het heeft zich ontwikkelt van 132.8 in augustus 2019 naar 133.6 in september 2019.

De belangrijkste prijswijzigingen gedurende afgelopen maand (september 2019) zijn; het duurder worden van  energiekosten  (5.6%), gasolie (5.0%), tobacco (4.3%), drank (1%) en aardappelen, groenten en fruit (1.4%) en water (1.3%).

Prijsontwikkeling september 2019 ten opzichte van september 2018

De CPI van september 2019 (133.6) is 3.0 procent hoger dan de CPI van september 2018 (129.7). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in september 3.0 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2018. De categorieën die het meest tot deze groei hebben gecontribueerd zijn voeding en drank en rookwaren.

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie september 2019

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met september 2019, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 2.7 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 127.7 in september 2018 naar 131.2 in september 2019.