Consumentenprijzen voor de maand van Mei 2019

De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand van mei 2019

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau 0.9 procent in mei 2019 hoger is dan in april 2019 en de inflatiecijfer is gestegen naar 2.8 procent.

Prijsontwikkeling maand mei 2019 ten opzichte van de voorgaande maand april 2019

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand mei met 0.93 procent gestegen, in vergelijking met de maand april 2019, het heeft  zich ontwikkeld van 130.5 in april 2019 naar 131.7 in mei 2019.

De belangrijkste prijswijzigingen gedurende afgelopen maand (mei 2019) zijn; het duurder worden van electriciteit (10.5%), benzine (9.4%), water (6.3%) en het goedkoper worden van huishoudelijke apparaten en gereedschappen (-1.7%).

Prijsontwikkeling mei 2019 ten opzichte van mei 2018

De CPI van mei 2019 (131.7) is 3,1 procent hoger dan de CPI van mei 2018 (127.8). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in mei 3.1 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2018. De categorieen die het meest tot deze groei hebben gecontribueerd zijn voeding en wonen.

De ontwikkeling van alle bestedingscategorieen van de maand mei 2019 ten opzichte van maand april 2019:

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie mei 2019

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met mei 2019, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 2.8 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 126.4 in mei 2018 naar 129.9 in mei 2019.

Voor een uitgebreidere analyse en de tabellen met cijfers over de prijsontwikkeling op Curaçao, kan de CBS-website www.cbs.cw worden geraadpleegd.