De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand van juli 2019

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau -0.2 procent in juli 2019 hoger is dan in juni 2019 en de inflatiecijfer gelijk is gebleven op 2.8 procent.

Prijsontwikkeling maand juli 2019 ten opzichte van de voorgaande maand juni 2019

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand juli met 0.2 procent gedaald, in vergelijking met de maand juni 2019, het heeft  zich ontwikkelend van 132.8 in juni 2019 naar 132.5 in juli 2019.

De belangrijkste prijswijzigingen gedurende afgelopen maand (juli 2019) zijn; het goedkoper worden van kerozine (-7.4%), electriciteit (-4.6%), gasolie (-4.5%) en benzine (-1.5%).

Prijsontwikkeling juli 2019 ten opzichte van juli 2018

De CPI van juli 2019 (132.5) is 2.7 procent hoger dan de CPI van juli 2018 (129). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in juli 2.7 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2018. De categorieën die het meest tot deze groei hebben gecontribueerd zijn voeding en wonen.

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie juli 2019

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met juli 2019, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 2.8 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 127.0 in juli 2018 naar 130.6 in juli 2019.