De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand van oktober 2019

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau gelijk is gebleven in oktober 2019 vergeleken met september 2019 en de inflatiecijfer ook stabiel is gebleven op 2.7 procent.

Prijsontwikkeling maand oktober 2019 ten opzichte van de voorgaande maand september 2019

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand oktober gelijk gebleven op 133.6, in vergelijking met de maand september 2019.

De belangrijkste prijswijzigingen gedurende afgelopen maand (oktober 2019) zijn; het duurder worden van tobacco (3.1%), drank (4.3%), aardappelen, groenten en fruit (1.6%) en kerosine (0.8%) en het goedkoper worden van benzine (-2.1%), schoeisel (-0.9%) en elektriciteit (-0.6%).

Prijsontwikkeling oktober 2019 ten opzichte van oktober 2018

De CPI van oktober 2019 (133.6) is 3.2 procent hoger dan de CPI van oktober 2018 (129.5). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in juli 3.2 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2018. De categorieën die het meest tot deze groei hebben gecontribueerd zijn voeding en dank en rookwaren en wonen.

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie oktober 2019

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met oktober 2019, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld zijn toegenomen met  2.7 procent : de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 128 in oktober 2018 naar 131.5 in oktober 2019.