Consumentenprijzen voor de maand van november 2019

De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand van november 2019

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau 0.1 procent in november 2019 hoger is dan in oktober 2019 en de inflatiecijfer gelijk is gebleven op 2.7 procent.

Prijsontwikkeling maand november 2019 ten opzichte van de voorgaande maand oktober 2019

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand november met 0.1 procent gestegen, in vergelijking met de maand oktober 2019, het heeft  zich ontwikkelend van 133.6 in oktober 2019 naar 133.7 in november 2019.

De belangrijkste prijswijzigingen gedurende de maand november 2019 zijn; het goedkoper worden van benzine (-2.5%), electriciteit (-1.5%) en het duurder worden van  dranken (6.7%), rookwaren (5.2%), aardappelen, groenten en fruit (2.1%).

Prijsontwikkeling november 2019 ten opzichte van november 2018

De CPI van november 2019 (133.7) is 2.8 procent hoger dan de CPI van november 2018 (130.0). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in november 2.8 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2018. De categorieën die het meest tot deze groei hebben gecontribueerd zijn dranken en rookwaren , voeding en wonen.

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie november 2019

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met november 2019, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 2.7 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 128.3 in november 2018 naar 131.8 in november 2019.