Consumentenprijzen voor de maand Maart 2019

De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand van maart 2019

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau 0,3 procent in maart 2019 lager is dan in februari 2019 en de inflatiecijfer stabiel is gebleven op 2,7 procent.

Prijsontwikkeling maand maart 2019 ten opzichte van maand februari 2019

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand maart 2019 gedaald met 0,3 procent, dus van 129,9 in februari 2019 naar 129,5 in maart 2019.  De meest opvallende specifieke prijswijzigingen in maart 2019 zijn het goedkoper worden van Electriciteit, water en benzine (resp.5.7%, 3.3% en 8.6%). Kerozine is gestegen met 7.2% en de groep Aardappelen, groenten en fruit is gestegen met 3.3%.

Prijsontwikkeling maand maart 2019 ten opzichte van maand maart 2018

De CPI van maart 2019 (129,5) is 1,4 procent hoger dan de CPI van maart 2018, toen een CPI van 127.7 is gemeten. Dit cijfer (1,4%) is een aanduiding dat het consumentenprijspeil gedurende de maand maart 2019 1,4 procent hoger is dan gedurende de maand maart 2018.

De ontwikkeling van alle bestedingscategorieen van de maand maart 2019 ten opzichte van maand februari 2019:

1

Voeding 

0.8%

 

2

Dranken en rookwaren 

0.2%

 

3

Kleding en schoeisel 

-0.1%

 

4

Wonen  

-0.9%

 

5

Woninginrichting en huisraad 

0.1%

 

6

Gezondheidszorg  

0.1%

 

7

Transport & Communicatie

-1.2%

 

8

Recreatie en Ontwikkeling

-0.1%

 

9

Overig

0.0%

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie maart 2019

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met maart 2019, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 2,7 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 126.0 in maart 2018 naar 129.4 in maart 2019. De inflatie op Curaçao in maart 2019 is dus 2,7 procent.  

Voor een uitgebreidere analyse en de tabellen met cijfers over de prijsontwikkeling op Curaçao, kunt  de CBS-website www.cbs.cw hier raadplegen.