Consumentenprijzen voor de maand februari 2019

De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand van februari 2019

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau 0,5 procent in februari 2019 lager is dan in januari 2019 en de inflatiecijfer 2,7 procent is.

Prijsontwikkeling maand februari 2019 ten opzichte van maand januari 2019

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand februari 2018 gestegen met 0,5 procent, dus van 130.6 in januari 2019 naar 129.9 in februari 2019.  De belangrijkste prijswijzigingen gedurende afgelopen maand (februari 2019) zijn het goedkoper worden van electriciteit (-8.8%) en benzine (-5.3%). Verder zijn ook de prijzen van snoepwaren (-2.2%) gedaald, en de prijzen van koolgewassen (+11.4%) zijn gestegen in de voedingsbestedingscategorieen.

Prijsontwikkeling maand februari 2019 ten opzichte van maand februari 2018

De CPI van februari 2019 (129.9) is 2,1 procent hoger dan de CPI van februari 2018, toen een CPI van 127.2 is gemeten. Dit cijfer (2,1%) is een aanduiding dat het consumentenprijspeil gedurende de maand februari 2019 2,1 procent hoger is dan gedurende de maand februari 2018.

De ontwikkeling van alle bestedingscategorieen van de maand januari 2019 ten opzichte van maand februari 2019:

1          Voeding                                              0.8%

2          Dranken en rookwaren                      0.2%

3          Kleding en schoeisel                          0.0%

4          Wonen                                                -1.6%

5          Woninginrichting en huisraad             0.0%

6          Gezondheidszorg                               -0.9%

7          Transport & Communicatie                -0.7%

8          Recreatie en Ontwikkeling                 -0.1%

9          Overig                                                 0.0%

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie februari 2019

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met februari 2019, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 2,7 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 125.8 in februari 2018 naar 129.2 in februari 2019. De inflatie op Curaçao in februari 2019 is dus 2,7 procent.  

Voor een uitgebreidere analyse en de tabellen met cijfers over de prijsontwikkeling op Curaçao, kan de CBS-website www.cbs.cw worden geraadpleegd.