Consumentenprijzen op Curacao : januari 2019

Consumentenprijzen voor de maand van januari 2020

De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand van januari 2020

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau met 0.1 procent is gestegen in januari 2020 vergeleken met december 2019 en het inflatiecijfer gelijk is gebleven op 2.6 procent.

Prijsontwikkeling maand januari 2020 ten opzichte van de voorgaande maand december 2019

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand januari met 0.1 procent gestegen, in vergelijking met de maand december 2019, het heeft zich ontwikkeld van 133.8 in december 2019  naar 134.0 in januari 2020.

De belangrijkste prijswijzigingen gedurende afgelopen maand (januari 2020) zijn; het goedkoper worden van gasolie (-2.0%) en het duurder worden van kerosine (1.5%), water (0.9%) en aardappelen, groenten en fruit (0.8%).

Prijsontwikkeling januari 2020 ten opzichte van januari 2019

De CPI van januari 2020 (134.0) is 2.6 procent hoger dan de CPI van januari 2019 (130.6). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in januari 2020 2.6 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2019. De categorieën die het meest tot deze groei hebben gecontribueerd zijn dranken en rookwaren , voeding en wonen.
 

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie januari 2020

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met januari 2020, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 2.6 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 129.0 in januari 2019 naar 132.4 in januari 2020.