Consumentenprijzen voor de maand van januari 2021

De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand van januari 2021

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau is gestegen met 0,3 procent vergeleken met december 2020. Het inflatiecijfer is gelijk gebleven op 2,2 procent.

Prijsontwikkeling maand januari 2021 ten opzichte van de voorgaande maand december 2020

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand januari met 0,3 procent gestegen, in vergelijking met de maand december 2020, het heeft zich ontwikkelend van 136,7 in december 2020 naar 137,1 in januari 2021.

De belangrijkste prijswijzigingen gedurende afgelopen maand (januari 2021) zijn; het duurder worden van kerosine (12,4%), water (4,4%), zuivelproducten (1,9%), schoeisel (1,6%), huishoudelijke apparaten en gereedschappen (1,4%) en het goedkoper worden van kleding (-0,3%), meubilair en verlichting (-0,1%) en stoffering en woningtextiel (-0,1%).

Prijsontwikkeling januari 2021 ten opzichte van januari 2020

De CPI van januari 2021 (137,1) is 2,3 procent hoger dan de CPI van januari 2020 (134,0). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in januari 2021 2,3 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2020. De categorieën die het meest tot deze groei hebben gecontribueerd zijn dranken en rookwaren , voeding en gezondheidszorg.
 

Figure 1: Lange termijn prijsontwikkeling; inflatie januari 2021

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met januari 2021, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 2,2 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 132,4 in januari 2020 naar 135,2 in januari 2021.