De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand van februari 2021

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau is gestegen met 0,3 procent vergeleken met januari 2021. Het inflatiecijfer is gelijk gebleven op 2,2 procent.

Prijsontwikkeling maand februari 2021 ten opzichte van de voorgaande maand januari 2021

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand februari met 0,3 procent gestegen, in vergelijking met de maand januari 2021, het heeft zich ontwikkelend van 137,1 in januari 2021 naar 137,5 in februari 2021.

De belangrijkste prijswijzigingen gedurende afgelopen maand (februari 2021) zijn; het duurder worden van kerosine (5,2%), benzine (2,6%), elektriciteit (2,2%), gasolie (2,0%), graanproducten (1,6%), aardappelen, groenten en fruit (1,5%), suiker en chocolade (1,5%) en het goedkoper worden van water (-4,3%), hobby artikelen (-1,5%) en huishoudelijke apparaten en gereedschappen (-0,3%).

Prijsontwikkeling februari 2021 ten opzichte van februari 2020

De CPI van februari 2021 (137,5) is 2,9 procent hoger dan de CPI van februari 2020 (133,6). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in februari 2021 2,9 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2020. De categorieën die het meest tot deze groei hebben gecontribueerd zijn voeding, dranken en rookwaren en gezondheidszorg.
 

Figure 1: Lange termijn prijsontwikkeling; inflatie februari 2021

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens
 

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met februari 2021, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 2,2 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 132,7 in februari 2020 naar 135,6 in februari 2021.

Voor meer informatie kunt u ook de tabellen hier raadplegen.

Komunikado pa prensa di CPI Kòrsou februari 2021