De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Curaçao voor de maand augustus 2021

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag bekend is gemaakt blijkt dat het prijsniveau is gestegen met 0,5 procent vergeleken met juli 2021. Het inflatiecijfer is gestegen naar 3,2 procent.

Prijsontwikkeling maand augustus 2021 ten opzichte van de voorgaande maand juli 2021

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand augustus met 0,5 procent gestegen, in vergelijking met de maand juli 2021, het heeft zich ontwikkeld van 106,3 in juli 2021 naar 106,8 in augustus 2021.

De belangrijkste prijswijzigingen gedurende afgelopen maand (augustus 2021) zijn; het duurder worden van elektriciteit (2,8%), benzine (2,7%), vlees en vis (2,5%), huishoudelijke artikelen (1,1%) en spijsvetten (1,0%) en het goedkoper worden van stoffering en woningtextiel (-1,5%), water (-1,1%), gasolie (-1,1%) en schoeisel (-0,5%).

Prijsontwikkeling augustus 2021 ten opzichte van augustus 2020

De CPI van augustus 2021 (106,8) is 3,9 procent hoger dan de CPI van augustus 2020 (102,8). Deze cijfers geven een indicatie dat de kosten van levensonderhoud in augustus 2021 3,9 procent hoger zijn dan in dezelfde maand van 2020. De categorieën die het meest tot deze groei hebben bijgedragen zijn voeding, wonen en gezondheidszorg.

Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie augustus 2021

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met augustus 2021, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 3,2 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 101,5 in augustus 2020 naar 104,7 in augustus 2021.

U kunt de tabellen hierover raadplegen hier