CBS start met Conjunctuurenquête voor het eerste helft van het jaar 2021
 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) start deze maand met een
Conjunctuurenquête (eerste helft van het jaar 2021) in Curaçao.
 

Doel van dit onderzoek is om op frequente basis actuele informatie te verschaffen
over bedrijfsmatige en economische ontwikkelingen.
 

Het onderzoek zal worden uitgevoerd onder álle bedrijven met tien of meer
werknemers, terwijl van de bedrijven met minder dan tien werknemers een
steekproef zal worden genomen. In totaal zullen rond 900 bedrijven worden
benaderd door het CBS.

De vragen gaan o.a. over schattingen van de omzet over het eerste helft van het jaar
2021. Daarnaast zijn er ook vragen die betrekking hebben op het oordeel van de
ondernemer over een aantal indicatoren zoals investeringsbelemmeringen,
concurrentiepositie, ondernemersvertrouwen en investeringsklimaat.

Met dergelijke informatie kunnen zowel overheid als ondernemers beter, sneller en
meer gefundeerde beslissingen nemen.
Het onderzoek zal conform de statistiekwet geheel confidentieel worden uitgevoerd.

Voor het slagen van dit onderzoek is natuurlijk de input van het bedrijfsleven van
groot belang. Het CBS doet daarom een beroep op alle bedrijven die benaderd
worden om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek en dankt hen bij
voorbaat voor de genomen moeite.
 

Een belangrijkste resultaat uit het onderzoek van 2021 is het conjuntuurindex.
De conjunctuurindex, geaggregeerd op basis van vertrouwen in de toekomst, de
perceptie van het investeringsklimaat en de omzetmutaties. In december 2019 was de
conjunctuurindex 53 is toen gedaald naar 30 procent in juni 2020 en weer opgelopen
naar 34.1%.

​​​​​​

CBS ta start ku Enkuesta di Koyuntura pa e promé mitar di 2021