CBS start met de Nationale Rekeningen enquete over boekjaar 2020.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gestart met de Nationale Rekeningen enquête over het boekjaar 2020. Het doel van dit onderzoek is om bedrijfsmatige gegevens van financiële bedrijven, niet-financiële bedrijven, overheids N.V.’s, stichtingen, verenigingen en eenmanszaken te verzamelen. De verzamelde informatie wordt samen met administratieve gegevens uit andere bronnen geconsolideerd en dit resulteert in een overzicht van de economische ontwikkeling van Curaçao.

Deze informatie wordt meestal uit de jaarrekening van een bedrijf verkregen, maar bij kleine eenmanszaken wordt een schatting gemaakt op basis van dag- of weekomzetten.

Er doen +/- 1.450 bedrijven mee aan deze jaarlijkse enquête. Alle bedrijven en instellingen met 10 of meer werkzame personen (grote instanties) worden élk jaar benaderd. Van de bedrijven/instanties die minder dan 10 personeelsleden hebben (kleine instanties), wordt een steekproef getrokken. Valt uw bedrijf, stichting of vereniging in deze steekproef dan blijft u 4 achtereenvolgende jaren aan deze enquête meedoen. Kleine bedrijven en instellingen zijn na deze 4 jaar voor ten 2 minste 6 jaar vrijgesteld van deelname.

Door de maatregelen van covid wordt de Nationale Rekeningen enquete online uitgevoerd.

De informatie uit de jaarlijkse enquête wordt gebruikt om een gedeelte van de Nationale Rekeningen van Curaçao in te vullen. Deze Nationale Rekeningen geven de economische transacties tussen de sectoren weer, die in een bepaald jaar in de nationale economie hebben plaatsgevonden.

Het CBS wil alle bedrijven alvast bedanken voor hun medewerking in dit onderzoek. Zonder de medewerking van de bedrijven is het moeilijk voor het CBS om officiele economische statistieken te producere voor Curaçao.

                                                                                         ///////////////////////