Vanaf 10 oktober tot en met 1 november houden medewerkers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, een enquête over de werkgelegenheid op Curaçao. Dit is een enquête die het CBS ieder jaar in de maanden september en oktober houdt. Het resultaat van de enquête geeft een beeld hoe groot de werkloosheid is,  hoeveel mensen een baan hebben, wat het percentage is van mensen met een baan in vergelijking met de totale bevolking, en het aantal werkzoekenden.

Vragen stellen met een concreet doel

Het CBS houdt regelmatig enquêtes onder de lokale bevolking  om informatie te krijgen en aan de hand van cijfers verslag uit te brengen over hoe het land er op sociaal en economisch gebied voor staat. Om de informatie te krijgen en aan de cijfers te komen, stelt het CBS aan de hand van een vragenlijst vragen aan de bevolking over de onderwerpen  die op dat moment worden onderzocht.

Het is goed om te melden dat de persoonlijke gegevens en informatie die het CBS verzamelt geheim blijven. Het is voor het  CBS bij de wet verboden om de informatie die in een enquete is verzameld met een andere instantie of persoon te delen. Dat betekent dat het CBS bij publicatie van informatie altijd de privacy beschermt van de personen die aan de enquête hebben meegedaan. Het CBS gebruikt de informatie alleen om een algemeen beeld te krijgen van het onderwerp waar ze een enquête over hebben ghouden.

Werkgelegenheid in 2020

Het CBS gaat nu onderzoeken hoe het in 2020 met de werkgelegenheid op Curaçao is gesteld. Het doel van alle vragen is om aan gegevens te komen die een beeld geven hoe het met de werkgelegenheid op Curaçao zit. Normaal gesproken brengt een medewerker van het CBS een bezoek aan de mensen die zijn uitgekozen om aan de enquête mee te doen. Maar door COVID-19 moest de manier van vragen stellen veranderen. De enquête wordt nu telefonisch gehouden. Een medewerker van het CBS zal de mensen bellen, zichzelf identificeren en aan de persoon die wordt gebeld toestemming vragen om de vragen te kunnen stellen.

Het CBS zal de resultaten terzijner tijd publiceren door middel van een persbericht maar ook op haar website en op haar social media platform.

 CBS met enquête over werkgelegenheid op Curaçao

Vanaf 10 oktober tot en met 1 november houden medewerkers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, een enquête over de werkgelegenheid op Curaçao. Dit is een enquête die het CBS ieder jaar in de maanden september en oktober houdt. Het resultaat van de enquête geeft een beeld hoe groot de werkloosheid is,  hoeveel mensen een baan hebben, wat het percentage is van mensen met een baan in vergelijking met de totale bevolking, en het aantal werkzoekenden.

Vragen stellen met een concreet doel

Het CBS houdt regelmatig enquêtes onder de lokale bevolking  om informatie te krijgen en aan de hand van cijfers verslag uit te brengen over hoe het land er op sociaal en economisch gebied voor staat. Om de informatie te krijgen en aan de cijfers te komen, stelt het CBS aan de hand van een vragenlijst vragen aan de bevolking over de onderwerpen  die op dat moment worden onderzocht.

Het is goed om te melden dat de persoonlijke gegevens en informatie die het CBS verzamelt geheim blijven. Het is voor het  CBS bij de wet verboden om de informatie die in een enquete is verzameld met een andere instantie of persoon te delen. Dat betekent dat het CBS bij publicatie van informatie altijd de privacy beschermt van de personen die aan de enquête hebben meegedaan. Het CBS gebruikt de informatie alleen om een algemeen beeld te krijgen van het onderwerp waar ze een enquête over hebben ghouden.

Werkgelegenheid in 2020

Het CBS gaat nu onderzoeken hoe het in 2020 met de werkgelegenheid op Curaçao is gesteld. Het doel van alle vragen is om aan gegevens te komen die een beeld geven hoe het met de werkgelegenheid op Curaçao zit. Normaal gesproken brengt een medewerker van het CBS een bezoek aan de mensen die zijn uitgekozen om aan de enquête mee te doen. Maar door COVID-19 moest de manier van vragen stellen veranderen. De enquête wordt nu telefonisch gehouden. Een medewerker van het CBS zal de mensen bellen, zichzelf identificeren en aan de persoon die wordt gebeld toestemming vragen om de vragen te kunnen stellen.

Het CBS zal de resultaten terzijner tijd publiceren door middel van een persbericht maar ook op haar website en op haar social media platform.