Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gestart met de Nationale Rekeningen enquête over het boekjaar 2018.  

Het doel van dit onderzoek is om bedrijfsmatige gegevens van financiële bedrijven, niet-financiële bedrijven, overheids N.V.’s, stichtingen, verenigingen en eenmanszaken te verzamelen. De verzamelde informatie wordt samen met administratieve gegevens uit andere bronnen geconsolideerd en dit resulteert in een overzicht van de economische ontwikkeling van Curaçao.

Deze informatie wordt meestal uit de jaarrekening van een bedrijf verkregen, maar bij kleine eenmanszaken wordt een schatting gemaakt op basis van dag- of weekomzetten.

Er doen bijna 1.450 bedrijven mee aan deze jaarlijkse enquête. Grote bedrijven, dit zijn bedrijven met 10 werknemers of meer, doen elk jaar mee. Van bedrijven met minder dan 10 werknemers (kleine bedrijven) wordt een steekproef genomen, waarna men 4 jaar achter elkaar de financiële cijfers moet verstrekken aan het CBS. Hierna worden weer andere (kleine) bedrijven geselecteerd om mee te doen.

De informatie uit de jaarlijkse enquête wordt gebruikt om een gedeelte van de Nationale Rekeningen van Curaçao in te vullen. Deze Nationale Rekeningen geven de economische transacties tussen de sectoren weer, die in een bepaald jaar in de nationale economie hebben plaatsgevonden.

De verkregen informatie van de Nationale Rekeningen enquête wordt ook gebruikt voor het beschrijven van de resultaten van deze enquête, of het analyseren van bepaalde onderdelen van de economie, zoals het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Daar het gaat om definitieve jaarcijfers van het afgelopen boekjaar (2018) is informatie uit deze enquête pas in de tweede helft van 2020 beschikbaar.

De resultaten en analyses van de enquête verschijnen o.a. in Modus, het statistisch magazine van het CBS.

Het CBS wil alle bedrijven alvast bedanken voor hun medewerking in dit onderzoek.