CBS start met Conjunctuurenquete voor het gehele jaar van 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) start deze 1 november met een Conjunctuurenquete in Curaçao voor het jaar 2019.

Doel van dit onderzoek is om op frequente basis actuele informatie te verschaffen over bedrijfsmatige en economische ontwikkelingen. De vragen gaan o.a. over schattingen van de omzet over het het jaar 2019. Daarnaast zijn er ook vragen die betrekking hebben op het oordeel van de ondernemer over een aantal indicatoren zoals investeringsbelemmeringen, concurrentiepositie, ondernemersvertrouwen en investeringsklimaat

Het onderzoek zal worden uitgevoerd onder álle bedrijven met tien of meer werknemers, terwijl van de bedrijven met minder dan tien werknemers een steekproef zal worden genomen. In totaal zullen rond 800 bedrijven worden benaderd door het CBS.

Vanaf dit jaar kunnen bedrijven deze enquete online invullen. De periode vanaf 1 november tot en met 17 di Januari kunnen bedrijven de enquete online invullen. Vanaf morgen 12 december zullen enqueteurs bedrijven bezoeken om hun te helpen met de formulier in te vullen.

Met de informatie die het CBS uit deze enquete ontvangt kunnen zowel overheid als ondernemers beter, sneller en meer gefundeerde beslissingen nemen. U kunt de resultaten van de vorige jaren downloaden van onze website www.cbs.cw

Het onderzoek zal conform de statistiekwet geheel confidentieel worden uitgevoerd.

Voor het slagen van dit onderzoek is natuurlijk de input van het bedrijfsleven van groot belang. Het CBS doet daarom een beroep op alle bedrijven die benaderd worden om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek en dankt hen bij voorbaat voor de genomen moeite.