Willemstad - CBS publiceert een nieuwe editie van ‘Compendium Environmental Statistics Curaçao”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt bekend dat de vijfde uitgave over milieustatistieken gereed is gekomen. Dit “Compendium Environmental Statistics Curaçao 2020” bevat informatie, tabellen en grafieken, over milieu gerelateerde onderwerpen tot en met het jaar 2020. Hiermee wordt ingespeeld op een toenemende behoefte aan informatie op dit gebied en de uitdagingen waarmee de gemeenschap wordt geconfronteerd zoals bevolkingsdruk, energievraagstukken, afvalproblematiek, luchtverontreiniging, duurzame groei enz.

Een compendium milieustatistieken geeft een beperkte hoeveelheid informatie over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Het Curaçaose Milieustatistieken Compendium is gebaseerd op een internationaal toegepaste methodologie van de United Nations, de FDES (Framework for the Development of Environmental Statistics). 

Het compendium is tot stand gekomen dankzij de medewerking van vele personen en organisaties, zowel overheid als bedrijven.

U kunt de publicatie downloaden hier Curaçao Environmental Statistics Compendium 2020