Willemstad- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een Arbeidskrachtenonderzoek uitgevoerd tussen oktober 2022 tot en met februari 2023. Er is tijdens deze Arbeidskrachtenondezoek een 3 vragen over de volgende onderwerpen samengevoegd: Social Media, Sociale Cohesie en Armoede.

Vandaag presenteert CBS de meest belangrijkste resultaten over het gebruik van de Social Media Platforms op Curacao voor het jaar 2022:

De 5 meest gebruikte Social Media Platforms op Curaçao in 2022 zijn WhatsApp (80,5%), YouTube (71,6%), Facebook (62,1%), Messenger (49,2%) en Instagram (37,8%). Het gebruik van alle Social Media Platforms is in het algemeen toegenomen voor de bevolking van 5 jaar en ouder.

Gebruik van sociale media naar geslacht

Er is geen groot verschil in het gebruik van de Social Media Platforms in het algemeen tussen de geslachten. Alleen voor het platform Pinterest is er een groot verschil tussen het gebruik voor de vrouwelijke en mannelijke bevolking.  Meer vrouwen (26,7%) gebruiken Pinterest dan mannen (11,6%).


De 5 meest gebruikte Social Media Platforms op Curaçao worden hier verder beschreven

WhatsApp is het nummer één gebruikte Social Media Platform op Curaçao. Het gebruik ervan is gegroeid van 67,0% in 2017 naar 80,5% in 2022. Dit platform wordt bijna gelijk gebruikt onder alle leeftijdsgroepen.

YouTube is het op één na meest gebruikte platform.  Dit is het social media platform dat flink gegroeid is ten opzichte van de andere platformen. Het gebruik ervan is tussen 2017 en 2022 met 20,1% gegroeid. 71,6% van de mensen zegt dit platform te gebruiken, tegenover 51,5% in 2017. De leeftijdsgroepen van 06-14 jaar tot 35-44 jaar gebruiken het iets meer dan de oudere leeftijdsgroepen.

De groei van Facebook is de afgelopen zes jaar afgevlakt, maar het blijft een van de meest gebruikte social media sites onder volwassenen op Curaçao: 62,1% in 2023 ten opzichte van de 55,5% in 2017. Opvallend is de groei van het gebruik van de leeftijdsgroep 55-64 jaar, van 44.3% in 2017 naar 68,5% in 2022. 

Messenger is gegroeid met 1,8% tussen de twee meetmomenten. Van 47,4% in 2017 naar 49,2% in 2022. De leeftijdsgroepen 15-24, 25-34 en 35-44 jaar zijn de leeftijdsgroepen die dit platform het meest gebruiken.

Er is een stijging in het gebruik van het platform Instagram van 21,5% in 2017 naar 37,8% in 2022. De leeftijdsgroepen die Instagram het meest gebruiken is tussen de 15-24 (82,0%) en 25-34 jaar (72,3%).

Impopulaire Social Media Platforms op Curaçao voor het jaar 2022

De twee meest impopulaire Social Media Platforms op Curaçao zijn Twitter en LinkedIn. Zij waren in 2017 ook de twee minst gebruikte platformen. Maar er is een toename in het gebruik van beide platformen, Twitter van 8,5% in 2017 naar 11,2% in 2022 en LinkedIn van 6,0% (2017) naar 10,8% in 2022. De leeftijdsgroepen die beide platformen het meest gebruiken zijn de leeftijdsgroepen tussen 15-24 en 25-34 jaar en 35-44.

Meer informatie

Voor een overzicht van het gebruik van alle social media platformen naar geslacht en leeftijd verwijzen wij u naar deze tabellen link hier https://www.cbs.cw/social-media-usage-2017-2022