Statistisch Onderzoeker 1 FTE (maximaal schaal 12)

logo
Search

Statistisch Onderzoeker 1 FTE (maximaal schaal 12)

De Statistisch Onderzoeker (Junior, Medior of Senior) is belast met onderzoek, analyses en publicaties in één of meer specifieke sectoren van de economie en/of samenleving. De werkzaamheden kunnen op junior-, medior- of senior niveau uitgevoerd worden. Daarnaast kunnen door de direct leidinggevende aan de onderzoeker overige werkzaamheden (passend binnen het voor deze functie vastgestelde niveau) worden opgedragen.

Werkzaamheden

 • Stelt een onderzoeksproject op binnen de afgesproken sector of sectoren van de economie en/of samenleving.
 • Bespreekt deze en genereert vervolgens theoretische en cijfermatige kennis hierover. 
 • Analyseert en publiceert binnen aanzienbare tijd de resultaten van dit onderzoek.
 • Draagt inhoudelijk bij aan de publicatie en verspreiding van kennis en informatie.
 • Draagt inhoudelijk bij aan kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening.
 • Geeft projectmatige leiding en -sturing aan onderzoek- en /of productiewerkzaamheden.

Vereisten, Kennis en Vaardigheden

 • Werk- en denkniveau dat gebaseerd is op een afgeronde universitaire opleiding of een hogere beroepsopleiding, aangevuld met kennis die is opgebouwd als gevolg van jaren ervaring op verschillende delen van het vakgebied.
 • Gespecialiseerde theoretische kennis op het gebied van statistiek en statistische methoden en technieken.
 • Kennis van en inzicht in analysemethoden en -technieken zoals SPSS en eventueel Python.
 • Kennis van en inzicht in de branches, sectoren, vakgebieden en velden van onderzoek.
 • Kennis van en inzicht in de doelstellingen en werkwijzen van het CBS.
 • Vaardigheid in het aansturen van professionals tijdens onderzoeksprojecten.
 • Kennis en vaardigheid in Nederlands, Engels, Spaans en Papiamentu.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het bezoldigingslandsbesluit 1998 (A.B. 1998, no. 36), de L.M.A. en de gangbare rechtspositieregelingen van de overheid van Curaçao.

Kandidaten die voldoen aan de bovengenoemde eisen, worden uitgenodigd om te reageren tot uiterlijk 26 januari 2020. De sollicitatie met het daarbij behorende Curriculum Vitae en kopieën van diploma’s dient u te richten aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening d.t.k.v. de heer drs. Sean de Boer, directeur CBS, te World Trade Center Curaçao z/n of via e-mail sean.deboer@gobiernu.cw. Sollicitaties die na sluitingsdatum ontvangen worden zullen niet in behandeling worden genomen. Een (intern) assessment en referentieonderzoek kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken zal uiterlijk binnen de 6de week na de sluitingsdatum plaatsvinden. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de heer Sean de Boer, Directeur Centraal Bureau voor de Statistiek, via telefoonnummer 839-2340.