Hoofd Statistisch Programma 1 FTE (Schaal 14)

logo
Search

Hoofd Statistisch Programma 1 FTE (Schaal 14)

Het hoofd Statistisch Programma is hoofdzakelijk belast met de zorg voor de kwaliteit en de actualiteit van de bij het CBS gebruikte statistische methoden en technieken, met de zorg voor onderzoek en publicaties van het CBS als geheel, met de leiding van de afdeling Statistiek en draagt als lid van het Management Team van het CBS bij aan de strategische koers van het CBS. Daarnaast kan door de direct leidinggevende overige werkzaamheden (passend binnen het voor deze functie vastgestelde niveau) worden opgedragen.

Werkzaamheden

 • Geeft leiding aan de Hoofdafdeling Statistiek.
 • Draagt mede zorg aan de strategische koers van het CBS.
 • Draagt zorg voor de uitvoer van het Meerjarenprogramma en het Jaarprogramma.
 • Draagt zorg voor de Meerjarenbegroting en Jaarbegroting voor het Statistisch programma.
 • Draagt zorg voor statistisch onderzoek op diverse terreinen van de economie en sociale demografie.
 • Draagt zorg voor de analyse van (onderzoeks-)gegevens en statistisch informatie.
 • Draagt zorg voor kwaliteit en actualiteit van de bij het CBS gebruikte statistische methoden en technieken.
 • Draagt zorg voor de publicaties van de statistische producten van het CBS.
 • Bezoekt internationale fora en vergaderingen.

Vereisten, Kennis en Vaardigheden

 • Werk en denkniveau gebaseerd op een afgeronde universitaire opleiding bijvoorbeeld Econometrie, Economie of Wiskunde met minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
 • Gespecialiseerde theoretische kennis op het gebied van statistiek en statistische methoden en technieken;
 • Brede kennis van en inzicht in (inter-)nationale ontwikkelingen op het gebied van economie en demografie.
 • Brede kennis van en inzicht in (ontwikkelingen tav) methoden en -technieken tbv statistisch onderzoek, verwerking en publicatie.
 • Brede kennis van en inzicht in de structuur en werkwijze van internationaal opererende organisaties en instellingen op het gebied van dataverzameling en uitwisseling.
 • Kennis van en inzicht in politieke beeldvorming ten aanzien van de strategische doelstellingen en werkwijzen van het CBS.
 • Kennis van en inzicht in (inter-)nationale netwerken van leveranciers van gegevens en gebruikers van CBS-informatie.
 • Vaardigheid in het omgaan met (inter-)nationale belangen(-tegenstellingen) met betrekking tot de doelstellingen en werkwijzen van het CBS.
 • Vaardigheid in het aansturen van het programma, professionals en projecten.
 • Kennis en vaardigheid in Nederlands, Engels, Spaans en Papiamentu.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het bezoldigingslandsbesluit 1998 (A.B. 1998, no. 36), de L.M.A. en de gangbare rechtspositieregelingen van de overheid van Curaçao.

Kandidaten die voldoen aan de bovengenoemde eisen, worden uitgenodigd om te reageren tot uiterlijk 26 januari 2020. De sollicitatie met het daarbij behorende Curriculum Vitae en kopieën van diploma’s dient u te richten aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening d.t.k.v. de heer drs. Sean de Boer, directeur CBS, te World Trade Center Curaçao z/n of via e-mail sean.deboer@gobiernu.cw. Sollicitaties die na sluitingsdatum ontvangen worden zullen niet in behandeling worden genomen. Een assessment en referentieonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedure. De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken zal uiterlijk binnen de 6de week na de sluitingsdatum plaatsvinden. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de heer Sean de Boer, Directeur Centraal Bureau voor de Statistiek, via telefoonnummer 839-2340.