Bureau Basistelling 1 FTE (maximaal schaal 11)

logo
Search

Bureau Basistelling 1 FTE (maximaal schaal 11)

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Bureau BBG (Basistellingen, Basisbestanden en Geografisch Informatiesystemen) van het Centraal Bureau voor de Statistiek van de Curaçao. Het CBS heeft tot taak het verzamelen, bewerken en publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het informeren van de Curaçaose samenleving en anderen over de demografische en sociaaleconomische situatie op Curaçao. Daarnaast kan door de direct leidinggevende aan het hoofd overige werkzaamheden (passend binnen het voor deze functie vastgestelde niveau) worden opgedragen.

Werkzaamheden

 • Verwerft opdrachten met betrekking tot projectmatige secundaire dataverzameling.
 • Draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van projectmatige secundaire dataverzameling.
 • Draagt zorg voor oplevering van verwerkbare databestanden, afkomstig van data leveranciers.
 • Draagt zorg voor de ontwikkeling en het onderhoud van basisregisters en big data.

Vereisten, Kennis en Vaardigheden

 • Kennis van statistische methoden en analysemodellen op het niveau van de opleiding Algemene Statistiek.
 • Kennis van de kenmerken en onderlinge samenhang van statistieken die bij CBS geproduceerd worden.
 • Kennis van administratieve automatisering;
 • Kennis en vaardigheden in data analytics softwares zoals onder andere Python, R+, SAS en RapidMiner.
 • Stilistische vaardigheid voor het samenstellen van gegevensrapportages en publicaties
 • Inzicht, creativiteit, vaardigheid en initiatief in het inschatten en oplossen en evalueren van uiteenlopende problemen.
 • Communicatieve vaardigheid voor het bereiken van procedureafspraken met informatieleveranciers.
 • Communicatieve vaardigheid voor het overdragen van kennis aan collega's.
 • HBO opleiding in de richting van Datascience of een combinatie van ICT en Datascience verdienen de voorkeur.
 • Kennis en vaardigheid in Nederlands, Engels, Spaans en Papiamento.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het bezoldigingslandsbesluit 1998 (A.B. 1998, no. 36), de L.M.A. en de gangbare rechtspositieregelingen van de overheid van Curaçao.

Kandidaten die voldoen aan de bovengenoemde eisen, worden uitgenodigd om te reageren tot uiterlijk 26 januari 2020. De sollicitatie met het daarbij behorende Curriculum Vitae en kopieën van diploma’s dient u te richten aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening d.t.k.v. de heer drs. Sean de Boer, directeur CBS, te World Trade Center Curaçao z/n of via e-mail sean.deboer@gobiernu.cw. Sollicitaties die na sluitingsdatum ontvangen worden zullen niet in behandeling worden genomen. Een (intern) assessment en referentieonderzoek kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken zal uiterlijk binnen de 6de week na de sluitingsdatum plaatsvinden. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de heer Sean de Boer, Directeur Centraal Bureau voor de Statistiek, via telefoonnummer 839-2340.